Archiv článků

Školičkový výlet - Kovosteel a Smajlíkov

V pátek 12. června 2015 je den jako každý jiný, školka je otevřená od půl sedmé a postupně přicházejí děti, ale přece je něco jinak. Kdybych nevěděla, že jedeme na výlet, asi bych se podivovala, co se s dětmi zvláštního stalo. Ty rozzářené oči, spousta dotazů, neschopnost se soustředit na hru a...

Pohádka ze strašidelného mlýna v ZŠ Kuželov

Ve čtvrtek 16. června 2015 jsme se v ZŠ účastnili divadélka o mlynáři, hastrmanovi, o nelítosném boji, neústupnosti a naschválech, ale i o tom, že smírem a přátelstvím se pohádka dobere k dobrému konci. Divadélko se nám náramně líbilo, velmi jsme se nasmáli a pokud na Vás doma děti ukazují...

zaChraňte stodoly - program pro MŠ

V pátek 6. června proběhlo nejen stužkování předškoláků, ale také jsme se mohli účastnit programu pro MŠ v rámci akce zaChraňme stodoly v Hrubé Vrbce. Nejprve jsme si na zachradě budovy CHKO mohli vyzkoušet vyrobit vlastní "školkovou" nepálenou cihlu se znakem Hrubé Vrbky. To se nám velmi líbilo,...

Stužkování předškoláků

V pátek 5. června 2015 nastal pro našich 7 předškoláků slavnostní den. Byli oficiálně pasováni na PŘEDŠKOLÁKA 2015, po červeném koberci přišli na stupínek, kde si převzali krásnou stužku, památeční záložku a gratulaci od paní ředitelky. Předškoláčkům přejeme, aby si ještě užili poslední měsíc v...

Den dětí v MŠ - čtvero ročních období

Dnešní den byl sváteční. Svátek měly všechny děti, i ty z naší školičky. Aby jsme měli netradiční den, připravily paní učitelky dětem zábavné dopoledne na zahradě, které se neslo v duchu čtyř ročních období. Nejdřív se děti seznámily s paní Jarem, Létem, Podzimem a Zimou. Každé roční období s sebou...

Vystoupení na besedě s důchodci

V sobotu 23. května 2015 jsme vystoupili s dětmi z MŠ na KD v Hrubé Vrbce, kde se konala beseda s důchodci. Své vystoupení předvedly děti ze zájmového kroužku dramatického - divadélko O Koblížkovi a pohybového - Elce pelce a proudové cvičení. Na závěr jsme pro babičky a dědečky zarecitovali a...

Oslava svátku maminek

Sice o týden později, než bylo v kalendáři, ale i letos jsme s dětmi nezapomněli na maminky a jejich svátek. Připravili jsme si vystoupení a doufáme, že jim i ostatním příbuzným udělalo velkou radost. Nejdříve vystoupily nejmenší děti, kterým přišly na pomoc i vetší děti z Kytiček a předvedly pásmo...

Malanská trnka 2015

V sobotu 16. května 2015 se i naše děti z MŠ účastnily běhu Malanská trnka, který je pořádán každoročně v Malé Vrbce. Především gratulujeme Adámkovi a Simonce za umístnění na stupních vítězů, ale i ostatním dětem, které se běhu účastnily. Rodiče chceme pochválit, že vedou své děti ke sportu i...

Čarodějnická škola

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se naše MŠ v odpoledních hodinách proměnila v čarodějnickou školičku. Tedy přesněji - chystali jsme se už celý týden - malovali jsme kulisy na výzdobu zahrady, stříhali jsme netopýry a pavouky, sbírali větvičky na košťátka apod. Čarodějnická školička začala nástupem...

Návštěva Horňácké farmy Hrubá Vrbka a farmy Důbrava Kuželov

V tomto týdnu jsme si povídali o domácích zvířatech. A to by nebylo, abychom se na ty zvířátka nešli osobně podívat, když je máme "za rohem." Jako první jsme se šli podívat už tradičně na Horňáckou farmu. Velice jsme se těšili na koníky a osla Matyldu, které jsme uviděli k radosti dětí hned, po...