Třídní schůzky

Třídní schůzka proběhla 21. září 2022.
 
 

Zápis z třídních schůzek v MŠ Hrubá Vrbka

konané dne 21. 9. 2022

___________________________________________

Program:

1. Poznatky a připomínky ze ZŠ

2 .Organizační struktura MŠ

3. Seznámení se školním řádem

4. Zpráva o stravování

5. Práce s ŠVP,TVP a režim dne

6. Edukační skupina pro předškoláky

7. Rodičovský fond

8. Diskuze

9 .Prohlídka prostor MŠ, indiv. pohovory s rodiči

 

Ad 1) Paní učitelka A. Matulová ze ZŠ přednesla několik postřehů k rodičům předškoláků:

- cvičení pozornosti četbou s následným hodnocením děje

- cvičení hybnosti mluvidel a správné výslovnosti

- pěstovat u dětí režim sebeobsluhy, vedení k samostatnosti

Ad 2) Představení nové paní asistentky Bc. Kateřiny Majtánové

-složení pedagogického týmu ve třídách

Ad 3) -dodržování doby příchodu a odchodu do MŠ

- odhlašování na čísle 518 329 819

- do MŠ patří pouze děti zdravé

- povinné předškolní vzdělávání (při nepřítomnosti použít odhlašovací list předškoláků v šatně)

- nenosit do MŠ žádné hračky, pouze jednoho plyšáka na spaní

-podepsat všechny věci

Ad 4) Stravování – navýšení stravného (40Kč, 45.Kč od 7 let)

- jídelníček sestavován podle daného spotřeb.

koše (vyvážená strava)

- odhlašování pouze na čísle 518329819

Ad 5) -představení ŠVP a TVP a seznámení s režimem dne a jeho náplní, okruhy vzdělávání

-zpětná vazba prožitků dětí - básně, písně na nástěnkách,

výtvarná a pracovní výtvory dětí

Ad 6) - edukační skupina od ledna 2023, předš. dítě s rodičem

- 10 lekcí (cena 600Kč)

- limit skupina 6-11 dětí

- časový horizont 15-16 hod.

- vše se upřesní v novém kalendářním roce

Ad 7) Rodičovský fond

- výše RF je 500kč / nově příchozí děti platí plnou částku

- již navštěvující děti doplatí do částky 500 Kč, výše doplatků bude vyvěšena v šatnách

-slouží na platby divadel, koncertů a jiných aktivit v MŠ

Ad 8) Diskuze

- akce MŠ za spolupráce rodičů (prosba rodičů o spolupráci)

- opět obnoveno Vandrování po okolí pro předškoláky

1x měsíčně od 15. do 16.30hodin (první od října)

- 1x za čtvrt roku odpoledne v MŠ dítě a rodič nebo rodina (sobota či neděle v době 15 do 18 hod.)

Ad 9) Prohlídka prostor MŠ a individuální pohovory s rodiči