Kritéria přijetí dětí

Při rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelka postupuje dle těchto kritérií v případě, že počet žádostí přesáhne stanovenou kapacitu MŠ. Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).

  1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Hrubé Vrbce, Malé Vrbce a Kuželově.
  2. Celodenní docházka
  3. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31.8.2016 - 4 roky věku
  4. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31.8.2016 - 3 roky věku
  5. Nástup k 1.9.2016
  6. Prokazatelné zaměstnání obou rodičů
  7. Mateřskou školu navštěvuje sourozenec
  8. Pozdější nástup po 1.1. 2017

V Hrubé Vrbce

Věra Ďugová, ředitelka MŠ