Kritéria přijetí dětí

Při rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelka postupuje dle těchto kritérií v případě, že počet žádostí přesáhne stanovenou kapacitu MŠ.

Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).

  1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Hrubé Vrbce, Malé Vrbce a Kuželově.                                                                                                 5 bodů
  2. Celodenní docházka                                                                              2 body
  3. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31.8. 2024 - 4 roky věku              5 bodů
  4. Dítě, které dosáhne nejpozději k 31.8. 2024 - 3 roky věku              4 body
  5. Mateřskou školu již navštěvuje sourozenec                                     2 body
  6. Děti, které dosáhnou nejpozději k 31.8. 2024- 2,5 roku                  2 body

 

V Hrubé Vrbce 3. 4. 2024

Novelizace č. 6/2023

Věra Ďugová, ředitelka MŠ