Zajímavosti

Zde najdete směsici různých zajímavostí, které se týkají všeho okolo MŠ - jak se nám daří, naše vize, informací ohledně výchovy dětí, psychologie dítěte, procesu adaptace do MŠ apod.