Školní jídelna

Součástí naší MŠ je plně vybavená kuchyně, takže můžeme vydávat čerstvé a nedovážené jídlo.

Snažíme se, aby děti dostávaly na talíř pestrá, zdravá jídla vhodná k jejich věku. Zároveň budujeme u dětí základní dovednosti a návyky při stolování a také pozitivní přístup ke zdravému stravování. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne - podáván k hlavním jídlům a mimo jídla mají děti k dispozici pitný stoleček, kde si mohou nalít pitnou vodu dle osobní potřeby.

Odhlašování dítěte ze školního stravování provádějte nejpozději v daný den do 8.00 hodin, osobně nebo telefonicky na čísle: 518 329 819.

Je- li dítě nemocné je nutné jej odhlásit do 8.00 hod. Nestačí-li rodič dítě odhlásit, může si první den jídlo odebrat. Další den již nikoli a nebude-li odhlášeno je povinen uhradit plnou částku,

Vedoucí stravování: Ludmila Hamalová

Kuchařka: Ludmila Přívratská