Platba stravného

Platba stravného probíhá zálohově vždy měsíc dopředu.
V září proběhnou dvě platby - za měsíc září a říjen.
Termín splatnosti je vždy do 20. dne v měsíci.
Poslední platba proběhne v květnu (za červen). Vyúčtování v srpnu.
 
Výše zálohy na šk. rok 2023/ 2024
Celodenní docházka 800,- Kč, polodenní docházka 640,- Kč.
 
Platbu proveďte součastně s platbou školného, které je 400,- Kč/měsíc, předškoláci a děti s odloženou školní docházkou jsou od platby školného osvobozeni.
 
Příklad:
Každý měsíc platím stravné 800 Kč + školné 400 Kč.

 

Číslo účtu: 27-7180020237/0100 jako variabilní symbol uveďte měsíc a rok, za který platíte, např. 92023. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, ať můžeme platbu správně přiřadit.

 
Cena jednotlivých jídel:
Děti 3 - 6 let: svačina dopolední 9 Kč, oběd 23 Kč, svačina odpolední 8 Kč, tj. celkově  40 Kč.
Děti 7 - 10 let: svačina dopolední 10 Kč, oběd 26 Kč, svačina odpolední 9 Kč, tj. celkově 45 Kč.