Mateřská škola Hrubá Vrbka, okres Hodonín, příspěvková organizace

Ředitelství Mateřské školy v Hrubé Vrbce oznamuje výsledky správního řízení na základě přijatých Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 v souladu se Správním řádem §37, Školním zákonem §34 a Kritérií mateřské školy.

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025

byli přijati zájemci s těmito vydanými registračními čísly.

1.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

Dne 3. 6. 2024 v Hrubé Vrbce odstraněno:

/vyvěšeno 3. 6. 2024 - webové stránky MŠ, okno ředitelny v MŠ