Školní vzdělávací program (ŠVP)

 Poznávám život

 

ŠVP je rozdělen do oblastí:

1. Naše škola:

 • Informace o škole
 • Historie školy
 • Tradice, ze kterých vycházíme při tvorbě výchovně vzdělávací práci (dále jen VVP)
 • Školní řád

2. Kam naše škola směřuje:

 • Vize školní programu
 • Organizace vzdělávání
 • Analýza školního vzdělávacího programu
 • Podmínky předškolního vzdělávání

3. Jak to u nás chodí:

 • Kritéria přijímání dětí do MŠ
 • Specifika předškolního vzdělávání, formy a metody práce
 • Provoz a organizace dne

4. Co se u nás děti naučí:

 • Charakteristika vzdělávacího programu
 • Hlavní témata a klíčové kompetence vzdělávání
 • Obsah vzdělávání
 • Zásady podpory zdraví v mateřské škole

5. Děláme to správně?:

 • Charakteristika hodnocení a evaluace

6. Kamarádi se specifickými vzdělávacími potřebami a děti nadané:

 • individuální vzdělávací plány (IVP)

7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let