Archiv článků

Třídní schůzky

Vážení rodiče, třídní schůzky se uskuteční ve středu 21. září 2022 v 16.hodin v MŠ. Začneme společně ve třídě Kytiček. Prosíme, zajistěte si pro děti hlídání a neberte je s sebou na schůzku. Děkujeme.

Slavení narozenin v MŠ

Milí rodiče, po zkušenostech z loňských let nebudeme přijímat při slavení narozenin žádné bonbony, sladkosti, balíčky pro ostatní děti, sladké pití a jiné pochutiny. Oslavu narozenin uspořádáme pro děti sami v MŠ. Respektujte, prosím, naše přání. Rozdávání sladkostí a vytvářemí balíčků dosáhlo...

Informace k platbě stravného a školného

Vážení rodiče, platba stravného bude probíhat zálohově vždy měsíc dopředu. Za měsíc ZÁŘÍ proběhnou dvě platby - platba za měsíc září a říjen. Poté bude platba vždy do 20. dne v měsíci. Poslední platba bude v měsíci květnu (za červen), vyúčtování...

Rodičovský fond

Milí rodiče, i letošní rok budeme čerpat peníze z rodičovského fondu na kulturní a společenské akce pro děti v MŠ a okolí. V šatně naleznete vyúčtování rodičovského fondu za minulý školní rok 2021-2022. V letošním roce...

Návštěva v 1. třídě

Děkujeme paní učitelce Bětce Matulové, že nám dovolila přijít do její výuky, za krásný program a milé setkání s kamarády....

Výlet

Pohádkový l´výlet na lodi Noe nás čekal z přístavu ve Vnorovech. S vílou Zvonilkou a pirátkou Šantal jsme propluli pohádkami, dostali tetovačky za splnění úkolů a za tetovačky je čekala odměna. Během programu si každý vyrobil loupežnickcý klobouk na památku.  Na oběd jsme si zajeli do Vnorov...

Stužkování předškoláků

Letošní stužkování předškoláků bylo trochu jiné. Bylo nás víc o kamarádky z Ukrajiny. Krásný slavnostní ceremoniál děti zvládly na výbornou 

Den dětí

Den dětí doprovázela dopravní tématika. Děkujeme panu Janu Prachařovi, že nás navštívil se čtyřkolkou. Za odměnu všichni dostali nanuk a na zahradu nové hračky.