Den maminek

Děti z MŠ si pro své maminky, ale i ostatní příbuzné nachystaly vystoupení i dárečky. Na kulturním domě v Hrubé Vrbce se předvedly děti ze třídy Kytiček jako zahradníci, s básničkami pro maminky a nejmenší dvouleťáčci zahráli pohádku O velké řepě. Děti ze Sluníček nám zarecitovaly a zatančily na téma Zoo.

Předvedly se také děti, které navštěvují zájmové činnosti v MŠ - svoje pásmo měly děti z Písničkohraní pod vedením p.uč. Matulové a Vandrováníčko pod vedením paní ředitelky.

Protože náš fotoaparát zůstal v tom vystupovacím shonu zapomenutý v tašce, ve fotogalerii najdete fotky od rodičů, kterým tímto velmi děkujeme. Další fotky jsou k dispozici také na facebookové stránce MŠ.