Hledání vajíček na zahradě MŠ a Vandrováníčko - Pechové

Poslední den před Velikonocemi jsme si v MŠ užili na Zelený čvrtek. Kromě obvyklého programu, který byl motivován Velikonocemi, bylo pro děti přichystáno překvapení. Po zahradě běžel zajíček, s plnou nůší vajíček, v nůši ale byla díra a zajíček musel všechna vajíčka sbírat...a kdo mu pomohl? No přece naše děti z MŠ! Po zahradě hledaly 10 zatoulaných a záludně skrytých vajíček, které však měly, díky své šikovnosti, zachvilinku nalezené.

Odpoledne se skupinka dětí vydala s paní ředitelkou na 5. Vandrováníčko, tentokráte do Pechových. Výprava byla motivována velikonočními svátky, děti po cestě nacvičovaly říkadlo, hledaly zajíčky v trávě a největším zážitkem z Vandrováníčka bylo sledování stáda daňků. Příště se vyráží směr Březůvky, tak se přidejte!