Zpívánky

Velikonoční týden jsme si ve středu 23. března hned po ránu zpestřili hudebním vystoupením s názvem "Zpívánky." Pro děti přijel zahrát hudebník s kytarou a všichni jsme si společně zopakovali známé písně, např. Když jsem já sloužil, Travička zelená apod. Pan hudebník s sebou přivezl i pěkné obrázky, díky kterým se nám slova z písniček ještě lépe vybavovala a snad i pamatovala.