Školní rok 2022-2023

Úžasné divadlo fyziky

Pokud budou dnes doma děti zkoušet nějaký pokus třeba s nafukovacím balonkem, kečupem, ohněm nebo cocacolou, je to proto, že dnes nás navštívilo Úžasné divadlo fyziky. A bylo opravdu úžasné. Hrátky s živly přinesly dětem velké množství pokusů a děti zjistily, že nejde o žádná kouzla, ale snadno...

Sférické kino v MŠ

Včera navštívilo naší MŠ sférické kino s filmem pro děti - Barney a Beenie - velké podmořské dobrodružství. Jednalo se o poučný, ale i vtipný film připomínající důležitost ochrany životního prostředí, moří a oceánů.

Naše záhonky

Malí zahradníci dnes vyrazili k novým záhonkům, poprvé je osázet zeleninou, bylinkami, květinami.. Děkujeme také zaměstnancům OÚ Hrubá Vrbka za zajištění hlíny do záhonů

Čistírna odpadních vod Hrubá Vrbka - exkurze

Blíží se Den Země, proto si celý týden povídáme o naší planetě a její ochraně. Dnes jsme navštívili čistírnu odpadních vod u nás v Hrubé Vrbce. Děkujeme panu Galečkovi a jeho spolupracovníkům za to, že se dětem věnovali a ukázali jim spoustu zajímavostí. Také děkujeme společnosti VAK Hodonín za...

Edukačně - stimulační skupinky

Dnes jsme zakončili edukačně - stimulační skupinky. Velká a suprová skupinka předškoláků natěšeně vyhlíží, jak bude vypadat příští týden zápis ve škole a my děkujeme paní učitelce Kouřilové, že tuto skupinku dětí a jejich rodiče vedla s velkou energií celých 10...

Návštěva knihovny v Hrubé Vrbce

Kniha je můj kamarád.. Dnes jsme navštívili místní knihovnu v Hrubé Vrbce. Paní knihovnice si pro děti připravila moc pěkný pohádkový program, za což jí patří velké díky. Děti už ví, jak to v knihovně chodí, že si mohou přijít s rodiči knihy vypůjčit a třeba rozmnoží řady čtenářů v Hrubé...

Vítání občánků v Malé Vrbce

Pod vedením paní ředitelky Ďugové se představila skupinka dětí z naší MŠ na vítání občánků v Malé Vrbce.

Morena v MŠ

V pátek 24. března si děti povídaly s paní učitelkami o místní tradici - vynášení Moreny za dědinu. Chystali jsme se tak na "opravdové" vynášení Moreny, které proběhlo následující den v sobotu odpoledne v Hrubé Vrbce, kde se společně sešly místní děti z MŠ, ZŠ i hosté. Děti z MŠ ještě před akcí v...

Každý má své povolání

Ve dvoutýdenním bloku jsme objevovali různé povolání, zaměstnání - tradiční i netradiční. Navštívili jsme i sýrárnu u Kostelanských, autoopravnu u Melichárků, místní potraviny, poštu nebo paní kadeřnici Petru Tomčalovou. Děkujeme všem za spolupráci

Mámo, táto, pojď si hrát do školky

V sobotu 25. února 2023 jsme uspořádali volné odpolední hraní ve školce s rodiči, prarodiči, sourozenci - pro školkové, předškolkové děti i pro školáky, kteří si rádi přišli zavzpomínat. Maličké děti se mohly poprvé seznámit se školkovým prostředím, hračkami, paní učitelkami a větší děti si zase...