Návštěva knihovny v Hrubé Vrbce

Kniha je můj kamarád..❤️
Dnes jsme navštívili místní knihovnu v Hrubé Vrbce. Paní knihovnice si pro děti připravila moc pěkný pohádkový program, za což jí patří velké díky.
Děti už ví, jak to v knihovně chodí, že si mohou přijít s rodiči knihy vypůjčit a třeba rozmnoží řady čtenářů v Hrubé Vrbce nebo okolních knihovnách.