Vítání občánků v Malé Vrbce

Pod vedením paní ředitelky Ďugové se představila skupinka dětí z naší MŠ na vítání občánků v Malé Vrbce.