Každý má své povolání

Ve dvoutýdenním bloku jsme objevovali různé povolání, zaměstnání - tradiční i netradiční. Navštívili jsme i sýrárnu u Kostelanských, autoopravnu u Melichárků, místní potraviny, poštu nebo paní kadeřnici Petru Tomčalovou.

Děkujeme všem za spolupráci