Školní rok 2021-2022

Hrajeme si na povolání

Hrajeme si na architekty, měřiče, fotografy....ve školce i na procházce

Karneval

Karneval nechodí potichu....tímto heslem jsme se řídili doslova :-) 

Hendikepovaní lidé

Na začátku února se ve třídě starších dětí seznamily s různými hendikepy u lidí. Žádné povídání, ale prožívání...Jedině tak si děti skutečně mohly prožít, jak se tito lidé cítí. Uvědomily si také, že potřebují naši pomoc a naučily se, jak jim tuto pomoc můžeme nabídnout...