Hendikepovaní lidé

Na začátku února se ve třídě starších dětí seznamily s různými hendikepy u lidí. Žádné povídání, ale prožívání...Jedině tak si děti skutečně mohly prožít, jak se tito lidé cítí. Uvědomily si také, že potřebují naši pomoc a naučily se, jak jim tuto pomoc můžeme nabídnout...