Výpis z usnesení zastupitelstva obce Hrubá Vrbka o výši školného na šk. rok 2023/24