Výukový program CHKO pro celou rodinu - O stromech a tvoření strašáčků z dýní

Včerejší den nám trošku nepřálo počasí, proto jsme plánovanou akci úklidu zahrady s opékáním přesunuli na jiný termín a užili si ve třídě program s lektorkou CHKO - O stromech. Paní Petře Horáčkové za program velice děkujeme. Následovalo venkovní tvoření strašáčků z dýní. Jsme moc rádi, že jste i přes nepřízeň počasí přišli a do akcí naší MŠ se aktivně zapojujete.
Na závěr patří velké díky i Horňácká farmě, která nám darovala všechny dýně k tvoření.