Vandrováníčko - Pechová

Cestou jsme společně pozorovali podzimní přírodu, zvířátka, houby a lesní školku. Po cestě jsme také našli kudlanku nábožnou, která byla krásně hnědě zbarvená. Počasí nám přálo na výbornou, a tak jsme si to všichni moc užili.