Tvoření adventních věnečků

Včera jsme ve školce začali krásné předvánoční období tvořením adventních věnečků. Děkujeme, že jste přišli a tvořili s námi.
Také děkujeme paní učitelce Janě Spružinové a Pavlovi Spružinovi za chvojí, které nám darovali. Zbytek přírodnin a větviček jsme nasbírali s dětmi na vycházkách.