Stužkování předškoláků

V úterý 31. května 2016 proběhla v naší MŠ stužkovací slavnost, kdy byla naším předškoláčkům slavnostně předána "předškolácká" stužka. Děti předstupovaly na stupínek po červeném koberci, kde jim paní ředitelka připla stužku a od kamarádů dostaly dáreček - záložku do své první knihy, kterou přečtou.

Slavnost jsme zakončili překvapením - paní učitelky zahrály všem dětem z MŠ pro radost pohádku "O smutné švadlence." Děti si tak mohly zopakovat další profesi, o kterých si už druhý týden povídáme.

Venku na zahradě nás čekalo poslední překvapení. Protože 1. června - na Den dětí - nejede elektrický proud, měli jsme nafouknutý skákací hrad už dnes s předstihem.

Věříme, že si tento den užili předškoláčci, ale i ostatní děti a stužkovací slavnost spolu s překvapeními se jim líbila.