Poslední Vandrováníčko do Malé Vrbka

Na poslední Vandrováníčko jsme jednu cestu jeli do Malé Vrbky autobusem a pak jsme se vydali po louce k lesu. Pozorovali jsme berušky, motýly a ve vlhku lesa slimáka - obra. U rybníčka jsme zase chvíli pozorovali lekníny a trochu energie ze sebe vydaly děti na dětském hřišti. Po namáhavé cestě do školky okolo Palince jsme se na závěr odměnili ovocným nanukem.

Věřím, že jsem alespoň trošku probudila v dětech Vandrováníčkem lásku k okolí a krásné přírodě, která nás obklopuje.

Paní ředitelka Ďugová