Operka Červená Karkulka a návštěva třídy Sluníček v 1. a 4. třídě ZŠ

V pátek 13. března 2015 jsme se vypravili do ZŠ Kuželov. Byli jsme totiž pozváni na operku Červená Karkulka od autorů Svěráka a Uhlíře, kterou velmi krásně zpracovaly děti z dramatického kroužku pod vedením p.uč. Gráfové. Z představení jsme byli nadšení a holčičky si pochvalovaly i to, že jsme se úvodní písničku naučili už v MŠ.

Třída Sluníček - starší děti, svou návštěvu protáhly až skoro do oběda. V rámci spolupráce a bezproblémové adaptace do ZŠ jsme přijali pozvání do 1. a 4. třídy ZŠ, kde se děti bavily s kamarády, viděly pokroky prvňáčků, pomůcky, prostory třídy a mohly si vyzkoušet sedět v lavici, vykreslit na známky omalovánku nebo splnit úkol spolu s velkými čtvrťáky.

Ve škole se nám moc líbilo, děkujeme za pozvání, připravený program a čas, který jste nám věnovali.