Den dětí v MŠ - čtvero ročních období

Dnešní den byl sváteční. Svátek měly všechny děti, i ty z naší školičky. Aby jsme měli netradiční den, připravily paní učitelky dětem zábavné dopoledne na zahradě, které se neslo v duchu čtyř ročních období.

Nejdřív se děti seznámily s paní Jarem, Létem, Podzimem a Zimou. Každé roční období s sebou přináší různé typické činnosti, které jsme si zábavnou formou opakovali nebo zkoušeli. Na jaře - koloběžková dráha, třídění ovoce a zeleniny nebo zalévání kytičky. V létě - indiánský pokřik v týpí, lovení ryby nebo podběhnutí točícího se lana. Na podzim - skákání v pytli, lezení pro červíka na strom po žebříku nebo překážková dráha v gumácích. A v zimě - hod koulí přes ledový most, chůze po ledových krách či obručích nebo hokej a střelba na bránu. Úkoly jsme plnili postupně a při nich si také opakovali básničky a písničky typické pro danné roční období.

A protože máme moc šikovné děti, které se snažily a všechno vyzkoušely, dočkaly se také odměny - medaile a ledňáčka od tety Léta, která přece právě teď kraluje.

Dopoledne se nám moc líbilo a doufáme, že dětem také :-)