Zamykání studánky

V pátek 2. října 2015 šly děti ze Sluníček a paní ředitelka Věrka a paní učitelka Mirka na Štěpinu zamykat lesní studánku. Cestou je doprovázel pejsek Fanynka. Každý s dětí si vyrobil klíč na zamykání studánky a děti se naučily básničku:

Zamykám, zamykám studánku, aby se připravila ke spánku.

Zamykám, zamykám na klíč, než bude zima pryč!

Po příchodu ke studánce se všichni napili z hrníčku, ke studánce přivázali zámek a každý svým klíčem a s naučenou básničkou studánku zamkl. Na zpáteční cestě se děti pěkně proběhly, udělaly pár fotek a nasbíraly si jablíčka.

Cesta se dětem zdála dlouhá, ale zároveň se jim procházka moc líbila.