Vandrováníčko - Psí hřbitov

Naše cesta vedla na psí hřbitov směrem k Drýnové. Položily jsme pejskům na hroby kytičky a vzpomínaly na jejich psí život. Zpáteční cesta vedla na Bariny a zpět ke škole přes Prední. Listopadového vandrováníčka se zúčastnila pouze děvčata. Cesta jsme si zpívaly podzimní písně a povídaly si o přírodě a přípravě zvířátek na zimu.