Vandrováníčko - Pechové

Poprvé jsme se vydali do Pechových. Cestou jsme sledovali barvící se stromy. Naučili se píseň a báseň o podzimu, povídali si o podzimní přírodě a životě v lese. Potkali jsme se s černou veverkou a pozorovali pasoucí se srnečky.

Objevili jsme na staré vrbě houbu - sýrovec. Na cestě zpět jsme si nesli kousek podzimní přírody v podobě kytičky z barevných lístečků.