Vandrováníčko, Palinec - Dužiny

23.2. Po dlouhé a mrazivé zimě jsme se opět vydali do terénu. Hned na počátku jsme se zasmáli zbloudilému kohoutovi, který vzorně přecházel vozovku s rozhledem. První jarní květiny, sasanky u Kučerového nám dodaly energii na cestu. Cestou jsme si povídali o blížícím se jaru, objevili jsme 3 malé černé jehňátka a koníky a krávy v ohradě za Kadubcovým. Dužiny jsme si ukázali jen z dálky, protože cesta byla příliš rozbahněná. Na palinci jsme se občerstvili a chvíli se hráli s míčem. Zdárně, idkyž jako formani, jsme se vrátili k rodičům.