Vandrováníčko Mokré Honce, Březůvky

Dnešní již jarní, ale chladné slunečné vandrováníčko nás zavedlo na Mokré Honce a Březůvky. Cestou jsme nenápadně pozorovali probouzející se přírodu - rašící divoký česnek, první ostýchavý let včelek kolem úlu. Nasbírali jsme ulity od hlemýždů a pozorovali hejna čejek chocholatých. Vraceli jsme se s úsměvem na tvářích, červenými líčky a radostně jsme se vítali s rodiči, kteří čekali před školkou.