Vandrováníčko - Malá Vrbka - Podhájí

Tentokrát jsme se autobusem dopravili do Malé Vrbky a pustili do objevování krás našich Bílých karpatských luk. Pozorovali jsme nejen luční květiny, létající hmyz, ale hlavním úkolem bylo vypátrat vzácný druh vstavače. (orchidej luční). V trávě se nám v celé své kráse ukázalo celkem 12 květů vstavače vojenského. Do cesty se nám připletlo mraveniště, které paní učitelka nechtěně trošku poškodila, ale to nám otevřelo okénko do pilného mraveniště. Abychom se mohli včas vrátit a užít si luk a rybníčku v Malé Vrbce, zpět jsme zase jeli autobusem.