Vandrováníčko - Palinec, Dužiny

Zimní procházka za humny, kdy jsme pozorovali domácí zvířata, stopy zvířat, zdolávali jsme také zaváté příkopy, napodobavali stopy od traktoru a na Palinci ušlapali obřího šněka s andělíčky. :-)