Týden s hudbou

Děkujeme panu Jiřímu Miškeříkovi a tatínkovi Danovi Raškovi za to, že se dvě dopoledne věnovali dětem a ukázali jim hudební nástroje naživo, což je vždycky nejlepší.