Stavíme domečky pro podzimní skřítky

Ve třídě Sluníček jsme si četli pohádku o podzimních skřítcích Lítskoletech, pracovali s mícháním barev a rozvíjeli fantazii. V pátek jsme se vydali k lesu a v podzimní přírodě jsme pro skřítky stavěli domečky, jako poděkování za krásný podzim.