Otevírání studánky

K jaru už tradičně v naší MŠ patří jít symbolicky otevřít studánku, která je pod lesem směrem na "Kobelu". Počasí se nám vydařilo a tak jsme se vydali na cestu - děti s paní učitelkou ze třídy Sluníček. Příjemnou společnost nám dělala teta Majda a pes Fany. Po cestě nahoru jsme našli medvědí česnek i jarní bylinky.

Studánku jsme po zimě vyčistili a otevřeli klíčem a básničkou. Taky jsme ochutnali studánkovou vodu, ale jen trošku, aby jsme nebyli nemocní a raději jsme z batohu vytáhli šťávu od paní kuchařky. Při odpočinku u studánky jsme také našli mloka, který se vyhříval na sluníčku, ale před námi se schoval do díry, asi jsme na něj byli moc hluční.

Na zpáteční cestě jsme ještě pozorovali stékání pramínků z kopců do většího potoka, dravé ptáky nebo blatouchy. Cestu jsme si snad všichni zapamatovali, chceme tam totiž vzít naše rodiče a sourozence.

Ani Kytičková třída nezahálela - ve třídě si postavila studánku z kostek a všichni krásně pracovali na společném výkresu - studánce.