Oslava svátku maminek

Sice o týden později, než bylo v kalendáři, ale i letos jsme s dětmi nezapomněli na maminky a jejich svátek. Připravili jsme si vystoupení a doufáme, že jim i ostatním příbuzným udělalo velkou radost.

Nejdříve vystoupily nejmenší děti, kterým přišly na pomoc i vetší děti z Kytiček a předvedly pásmo o kytičkách pro maminku i to, co rádi tančíme a ukazujeme během roku.

Následně se předvedly děti, které odpoledne chodily do zájmových aktivit - taneční vystoupení s hudbou, dramatické představení o Koblížkovi a nakonec ještě sportovní vystoupení na překážkové dráze.

Na závěr zarecitovali básničky kluci ze Sluníček a k závěrečné písni a předání přáníčka a kytičky se připojily všechny děti.

Děkujeme, že jste přišli své ratolesti povzbudit a nemocným dětem, které nemohly vystupovat přejeme brzké uzdravení.