Návštěva v 1. třídě

Děkujeme paní učitelce Bětce Matulové, že nám dovolila přijít do její výuky, za krásný program a milé setkání s kamarády....