Návštěva v 1. třídě ZŠ Kuželov a divadlo

Dnes šli předškoláci na návštěvu do první třídy na Základní škole v Kuželově. Přišli se podívat na své bývalé spolužáky a na prostory, které budou příští rok navštěvovat. Děti jim předvedly, co se za rok všechno naučily.
Potom jsme celá MŠ navštívili divadelní představení v tělocvičně ZŠ.