Můj první gol

Letos poprvé násčekalo hřiště v Hroznové Lhotě a akce s názvem můj první gol. Zúčastnili se ho kluci, kteří chodí do fotbalové přípravky spolu s pány trenery. Myslím, že akce je to povedená a příští rok se těšíme naviděnou. _):-)