I. Vandrováníčko k Větrnému mlýnu v Kuželově

Každý měsíc budeme se staršími dětmi dle zájmu vandrovat po našem blízkém okolí.
Tentokrát, v měsíci říjnu, jsme se vydali ke mlýnu. Cestou jsme pozorovali žluvu v ovocném sadu, pasoucí se srnky a hmyz v trávě, která byla plná kvetoucích ocúnů.
V cíli jsme si odpočinuli a občerstvili se. Děti si nakreslily mlýn, vyplnily úkol, který zněl: Co se z mouky peče? a naučili se taneček "Mlynáři."
Cesta zpět vedla za humny a u školky na děti čekaly maminky.
Suvenýry z cesty: srnčí parůžek a kámen připomínající vejce.