Den dětí

V pátek 1.6. proběhl na zahradách MDD. Děti soutěžily u různém lidí z celého světa, navlékaly korálky, lovily bizona nebo rybky, jezdily na koloběžkách a nebo přebíraly rýži. Nakonec byly všichni odměněny sladkostí. Den jsme si společně moc užili. :-)