Čarodějnická škola

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se naše MŠ v odpoledních hodinách proměnila v čarodějnickou školičku. Tedy přesněji - chystali jsme se už celý týden - malovali jsme kulisy na výzdobu zahrady, stříhali jsme netopýry a pavouky, sbírali větvičky na košťátka apod.
Čarodějnická školička začala nástupem čarodějnických učitelek v čele s ředitelem školy, přivítáním malých učňů a vyhlášením závěrečné učňovské zkoušky, která probíhala na šesti stanovištích. Bylo třeba dokázat že: se nebojím jezdit na ohnivé koloběžce okolo ohně a lebky, umím poznávat barvy košťat i jejich umístění (vpravo, vlevo), umím vylézt po žebříku na strašidelný strom, nebojím se vejít do perníkové chaloupky, umím kouzlit s rýmy nebo umím chaloupku jedním tahem.
Přesně 41 čarodějnických učňů pak dostalo učňovský list a mohlo už spokojeně létat po zahradě, tančit nebo opékat špekáčky.
Doufáme, že se Vám odpoledne líbilo, děkujeme za přízeň i Vaši pomoc.