Čarodějnice 2017

Včera jsme na školní zahradě pořádaly rej čarodějnic. Pro děti byly nachystány barevné hry. Za jejich splnění každý dostal barevnou tečku a po splnění všech úkolů dostaly kouzelnou hůlku a sladkou odměnu. Nakonec jsme si společně opekly uzeného netopýra a zatančily jsme si na diskotéce u pavouka. Tímto děkujeme za dary sponzorům a rovněž za přízeň rodičů. Doufáme, že jste se pobavili stejně jako my. :-)