Běh Babího léta

I letos se některé naše děti ze třídy Sluníček účastnily štafetového běhu Babího léta.

Letos se závod konal v Louce, kam děti jely s paní ředitelkou autobusem. A protože jsme štafetový běh na naší zahradní dráze dlouho dopředu trénovali, umístili jsme se na krásném závěrečném 7. místě - někteří z nás totiž stihli proběhnout i sousední dráhy! :-)

Na diplom a medaile se můžete podívat v šatně MŠ.