Adventní věnečky

Ve středu 23.11. jsme si společně užili zdobení a malé ladění na advent. Děkujeme za krásné odpoledne. Také děkujeme paní Janě Spružinové za přípravu a darovaní chvojí