Vítejte na webu MŠ Hrubá Vrbka

 

"Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou."                                            Jan Amos Komenský

"Nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které se naučil, největší slovo ze všech - Dívej se...."

"Vychovávat děti znamená vychovávat sebe."                                                                Anglické přísloví

"Nejraději bych napsal, že pro mateřské školy bychom měli mít nejlepší učitelky ze všech školských kategorií a školských stupňů, třebaže se tento požadavek může zdáti přemrštěný. Ale není přemrštěný, jestliže pochopíme, jak velký, zodpovědný a obtížný úkol svěřujeme učitelkám mateřských škol. Pokazí-li něco učitel u žáka desetiletého, dvanáctiletého, lze to ještě napravit. Ale počíná-li si nemoudře vychovatelka dítěte ve věku předškolním, nikdo nikdy již nenapraví chyby, jichž se dopustila."                      Stanislav Vrána, 1946

 

Vše, co potřebuji vědět k životu, jsem se naučil v mateřské škole.                                                     Robert Fulghum


Novinky

Adventní věnečky

11.11.2019 11:06
Kolektiv mateřské školy Vás srdečně zveme na tvoření adventních věnečků. To se uskuteční ve středu 27.11. od 15:30 hodin ve třídě Sluníček. Přispěvkem 50,- Kč podpoříte MŠ a za odměnu si odnesete...

—————

Podzimní úklid zahrady

11.11.2019 11:07
Kolektiv mateřské školy Vás srdečně zve na !Podzimní úklid zahrady s ukládáním zvířátek a broučků ke spánku". Setkáme se ve středu 20.11. od 15:00 hodin na zahradě MŠ. Prosíme přineste si hrábě pro...

—————

Skleničky

15.11.2019 13:11
Prosíme rodiče dětí ze třídy Sluníček, aby přinesli 1 skleničku od přesnídávky na výrobu lucerničky. Tvořit budeme v pondělí a úterý 18.-19.11., děkujeme za spolupráci

—————

Podpora předškolního vzdělávání

17.11.2019 16:38

—————