Vítejte na webu MŠ Hrubá Vrbka

  

"Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou."                                            Jan Amos Komenský

"Nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které se naučil, největší slovo ze všech - Dívej se...."

"Vychovávat děti znamená vychovávat sebe."                                                                Anglické přísloví

"Nejraději bych napsal, že pro mateřské školy bychom měli mít nejlepší učitelky ze všech školských kategorií a školských stupňů, třebaže se tento požadavek může zdáti přemrštěný. Ale není přemrštěný, jestliže pochopíme, jak velký, zodpovědný a obtížný úkol svěřujeme učitelkám mateřských škol. Pokazí-li něco učitel u žáka desetiletého, dvanáctiletého, lze to ještě napravit. Ale počíná-li si nemoudře vychovatelka dítěte ve věku předškolním, nikdo nikdy již nenapraví chyby, jichž se dopustila."                      Stanislav Vrána, 1946

 

Vše, co potřebuji vědět k životu, jsem se naučil v mateřské škole.                                                     Robert Fulghum


Novinky

Podpora předškolního vzdělávání

17.11.2019 16:38

—————

Hygienické požadavky při znovuotevření MŠ

04.05.2020 12:56
1. Rodiče předloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění /vyzvednutí v MŠ v době 8:00 – 12:00 hodin/ při nástupu dítěte do MŠ 2. Do MŠ mohou...

—————

POZOR!!!

04.09.2020 10:36
Důsledně žádáme, aby jste při vstupu do MŠ používali roušky a dezinfekci !!!

—————

Běh Babího léta

22.09.2020 15:29
Ve čtvrtek 24. 9. si v rámci dopoledního programu ve školce uděláme tradiční závod s názvem Běh Babího léta. Tento závod se koná vždy v jiné mateřské škole v okolí. Kvůli...

—————