Vítejte na webu MŠ Hrubá Vrbka

 

"Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou."                                            Jan Amos Komenský

"Nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které se naučil, největší slovo ze všech - Dívej se...."

"Vychovávat děti znamená vychovávat sebe."                                                                Anglické přísloví

"Nejraději bych napsal, že pro mateřské školy bychom měli mít nejlepší učitelky ze všech školských kategorií a školských stupňů, třebaže se tento požadavek může zdáti přemrštěný. Ale není přemrštěný, jestliže pochopíme, jak velký, zodpovědný a obtížný úkol svěřujeme učitelkám mateřských škol. Pokazí-li něco učitel u žáka desetiletého, dvanáctiletého, lze to ještě napravit. Ale počíná-li si nemoudře vychovatelka dítěte ve věku předškolním, nikdo nikdy již nenapraví chyby, jichž se dopustila."                      Stanislav Vrána, 1946

 

Vše, co potřebuji vědět k životu, jsem se naučil v mateřské škole.                                                     Robert Fulghum


Novinky

Podpora předškolního vzdělávání

17.11.2019 16:38

—————

Edukačně stimulační skupinky pro předškoláky

21.01.2020 07:43
Milí rodiče, 1. lekce se uskuteční v úterý 28.1. – 31.3.2020 Scházet se budeme v době 15:00 – 15:15 hodin ve třídě starších dětí. Lekce bude probíhat od 15:15 do 16:00 hodin. Celkem Vás a...

—————

Co nás čeká

20.02.2020 11:05
Už máme několik termínů, co nás čeká a nemine... 20.3. v 15:30 hodin Jarní slavnost s probouzením broučků a sázením kytiček - zahrada MŠ s rodiči 29.3. Morena - ve spolupráci s folklorním souborem...

—————

Hudební pohádka - výukový program

24.02.2020 13:36
V úterý 25.2. k nám do školičky přijede paní s výukovým programem o hudbě. Nejdříve se programu zúčastní třída Sluníček /starší děti/. Prosíme, přiveďte je včas, potřebujeme dětem dát ranní svačinku...

—————