Vítejte na webu MŠ Hrubá Vrbka

 

"Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou."                                            Jan Amos Komenský

"Nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které se naučil, největší slovo ze všech - Dívej se...."

"Vychovávat děti znamená vychovávat sebe."                                                                Anglické přísloví

"Nejraději bych napsal, že pro mateřské školy bychom měli mít nejlepší učitelky ze všech školských kategorií a školských stupňů, třebaže se tento požadavek může zdáti přemrštěný. Ale není přemrštěný, jestliže pochopíme, jak velký, zodpovědný a obtížný úkol svěřujeme učitelkám mateřských škol. Pokazí-li něco učitel u žáka desetiletého, dvanáctiletého, lze to ještě napravit. Ale počíná-li si nemoudře vychovatelka dítěte ve věku předškolním, nikdo nikdy již nenapraví chyby, jichž se dopustila."                      Stanislav Vrána, 1946

 

Vše, co potřebuji vědět k životu, jsem se naučil v mateřské škole.                                                     Robert Fulghum


Novinky

Divadlo

23.09.2019 13:45
Dne 25.10. navštíví naši školičku maňáskové divadlo Sluníčko s kouzelnými pohárkami - O veliké řepě, Proč si s prasátkem nikod nechtěl hrát, Kůzlátka a vlk. Vstupné je 50,- Kč za dítě - bude hrazeno...

—————

Vystoupení dětí

09.10.2019 11:02
V neděli 20.10. děti ze staršího oddělení vystoupí v Hrubé Vrbce na Vítání občánků a v Malé Vrbce na Besedě s důchodci. Rodiče dětí, které vystupují budeme informovat o podrobnostech.

—————