Podmínky vzdělávání

Podmínky vzdělávání jsou důsledně rozpracovány v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání.  Zde uvádíme pouze jejich rozčlenění.

A, věcné podmínky

B, životospráva

C, psychosociální podmínky

D, organizace

E, řízení mateřské školy

F, personální a pedagogické zajištění

G, spoluúčast rodičů

 

(Více informací v RVP PV na str. 29)