Změna výše úplaty školného na šk. rok 2023/24

Oznamujeme změnu výše školného na šk. rok 2023/24 a to ze 300,- Kč na 400,- Kč pro celodenní i polodenní pobyt dítěte v MŠ.

Výpis z usnesení - Školné.pdf (162960)