Vystoupení dětí

09.10.2019 11:02

V neděli 20.10. děti ze staršího oddělení vystoupí v Hrubé Vrbce na Vítání občánků a v Malé Vrbce na Besedě s důchodci. Rodiče dětí, které vystupují budeme informovat o podrobnostech.

—————

Zpět